Konsultation inom hård- & mjukvara

Projekt som överlever

Hem

Vi har varit med sedan minidatorns tid då 5 mb var backup:ens storlek, och utvecklats löpande för att vara före tiden....